Login

  Remember
 

Announcement

标题:特别注意事项

日期:2018-10-18


尊敬的客户:
       您好,旺季来临,避免发生货物转运延误或丢失等问题,建议您用大头笔在货物外包装上填写对应的运单号码(海运货物需写上唛头),以便即使运单脱落也可以通过包装上的单号识别。感谢您的配合!

       顺祝商祺!

       货如轮转!