Login

  Remember
 

Announcement

标题:通知 - 关于计费重量单位调整

日期:2014-09-26

通 知

关于航空收费重量单位的调整

尊敬的代理客户,

 

由于近期中港海关严查快件货出口,导致大部分原本经由香港出口的快件货物转经由大陆、澳门渠道出口,造成深圳、广州、澳门等地的航空仓位严重不足,各大航空公司纷纷取消原有的分泡政策及上调航空成本。

 

面对上述变化,为从确保我司货件的顺利出口,我司也需要顺应行业市场的变化,取消原有的分泡政策,请各代理及时通知相关的客户,适应市场的变化,谢谢配合 !

 

 

                                        广州递必易货运代理有限公司

                                        2014年9月26日