Login

  Remember
 

Announcement

标题:【通知】

日期:2020-05-22


尊敬的客户


 

       您好!很抱歉通知你,马来GdexAbx已严重爆仓(谨慎选用),其他派送公司爆仓情况也在加剧,目前马来西亚拆货及派送延误严重,时效暂不可控,请留意跟客户做好解释工作,急件慎选,感谢你的理解及支持,谢谢!      马来西亚:23-26号假期,届时无清关派送服务;


     新加坡:24-25号假期,届时无清关派送服务,请留意!
                                            广州递必易国际货运代理有限公司


                                                            2020-05-21